Texte Daten|teiler
Kopieren als Kulturtechnik

Anarchie und Quellcode

28. Januar 2010 von Christian Imhorst

— Was hat die Freie-Software-Bewegung mit Anarchismus zu tun?

Download als PDF — 10. März 2005 | Download LaTeX-Quellcode

Übersetzungen:
1. Anarchie und Quellcode
2. Anarchy and Source Code (Englisch)
3. Αναρχία και Πηγαίος Κώδικας (Griechisch von Vasilis Papavasileiou)
4. Анархия и исходный код (Russisch von Dmitriy Skorobogatov))
5. Anarquía y el código fuente (Spanisch von Vicente Vargas Martinez)

Einleitung

In einem New Yorker Restaurant saßen zwei Männer beim Mittagessen zusammen und überlegten sich die nächsten Schritte ihrer kleinen Revolution. Einer der beiden, Eben Moglen, dachte kurz darüber nach, wie sie wohl auf die Leute wirken mochten, die vorbei gingen: ‚Hier sind wir, zwei kleine bärtige Anarchisten, die sich ihre nächsten Schritte überlegen. Jeder, der unserer Gespräch belauscht, wird denken, dass wir verrückt sind. Aber ich weiß: Ich weiß, dass wir hier an diesem Tisch eine Revolution vorbereiten.‘ Und sein Gegenüber, Richard Stallman, sollte diese Revolution möglich machen. (Vgl. Williams 2002, S. 184)
Den restlichen Eintrag lesen »

Geschrieben in Allgemein | Kommentare deaktiviert für Anarchie und Quellcode

Die „verlorene Generation“ der Musikindustrie

28. Januar 2009 von Christian Imhorst

Download als PDF — 17. November 2004 | Download LaTeX-Quellcode

Als der Rock ’n‘ Roll noch jung war, hingen die Teenager vor dem Musikladen herum und hörten die neuste Musik. Wenn der Laden am Abend schloss, und die Jungs und Mädchen die Musik zu Hause weiter hören wollten, mussten sie einen Tonträger kaufen. Da auch damals das Budget der Jugendlichen schmal war, besorgten sie sich lieber eine Single mit ihrem Lieblingslied, anstatt die ganze Langspielplatte. Das besondere daran war aber: Die Teens wurden als die wichtigste Zielgruppe zuerst von der Musikindustrie erkannt. Sie blieben nämlich ihr Leben lang Käufer.

Den restlichen Eintrag lesen »

Geschrieben in Allgemein | Kommentare deaktiviert für Die „verlorene Generation“ der Musikindustrie

Meine Bewerbung bei Google

5. September 2008 von Christian Imhorst

Download als PDF und LaTeX-Quellcode

Auf der Suche nach einem interessanten neuen Job sind mir die Jobanzeigen von Google aufgefallen. Für ihr Hauptquartier in Dublin suchten sie etwa 600 neue Mitarbeiter. In der New Economy gilt Google als einer der besten Arbeitgeber, da sie die spannendsten Aufstiegsmöglichkeiten bieten, aber auch weil in der Kantine so ziemlich alles gratis ist, sie gute Löhne zahlen, das Arbeitsklima hervorragend sein soll und die Arbeitsmittel auf dem aktuellsten technischem Stand sind. Außerdem würde ich gerne mal für eine Weile Deutschland verlassen und in einem englischsprachigen Land leben. Was spricht also dagegen, sich bei Google zu bewerben? Nichts, also legte ich gleich los.1

Den restlichen Eintrag lesen »

Geschrieben in Allgemein | Kommentare deaktiviert für Meine Bewerbung bei Google

Information wants to be free

5. September 2008 von Christian Imhorst

— oder wem gehört freie Software?

Download als PDF — Version 2.0 vom 7. November 2004 | Download als LaTeX-Quellcode

 

„…information wants to be free, because the cost of
getting it out is getting lower and lower all the time.“
1

1 Einleitung

Wenn es um Open Source geht, machen viele Journalisten aus dem freien Betriebssystem GNU/Linux häufig einen direkten Gegenspieler von Microsoft. In den Medien wird diese Konkurrenz dann als ein Kampf zwischen Bill Gates, dem Präsidenten von Microsoft, und dem Linux-Erfinder Linus Torvalds dargestellt. Dabei ist freie Software mehr als nur eine andere Methode, Software zu entwickeln. Sie ist auch mehr als eine Auseinandersetzung zwi­schen dem erfolgreichen Geschäftsmann Bill Gates und fanatischen Hackern, die ihrer Utopie nachhängen. Denn freie Software wurde nicht in Konkurrenz zu Microsoft entwickelt, son­dern aus dem Wunsch heraus, die eigene Software wirklich zu besitzen und keiner strengen Lizenz von Microsoft oder anderen Herstellern proprietärer Software mehr unterworfen zu sein.

Den restlichen Eintrag lesen »

Geschrieben in Allgemein | Kommentare deaktiviert für Information wants to be free

Anarchy and Source Code

4. September 2008 von Christian Imhorst

— What does the Free Software Movement have to do with Anarchism?

Download PDF — 12th March 2005 | Download LaTeX source code

Translations:
1. Anarchie und Quellcode (German)
2. Anarchy and Source Code
3. Αναρχία και Πηγαίος Κώδικας (Greek by Vasilis Papavasileiou)
4. Анархия и исходный код (Russian by Dmitriy Skorobogatov))
5. Anarquía y el código fuente (Spanish by Vicente Vargas Martinez)

Preface

In a restaurant in New York two men were sitting together having lunch and they considered the next steps of their little revolution. One of them, Eben Moglen, briefly thought about how they must have looked like to the people passing by. `Here we were, these two little bearded anarchists, plotting and planning the next steps. Anybody who overheard our conversation would have thought we were crazy, but I knew: I knew the revolution was right here at this table.‘ And the man sitting next to him, Richard Stallman, was the person who was supposed to make it happen. (Cp. Williams 2002, 184)

Den restlichen Eintrag lesen »

Geschrieben in Translations | Kommentare deaktiviert für Anarchy and Source Code

The ‚Lost Generation‘ of the Music Industry

3. September 2008 von Christian Imhorst

Download PDF — 17th November 2004 | Download LaTeX source code

When rock ’n‘ roll was young, teenagers were hanging around in front of music stores and were listening to the latest music. When the stores closed in the evening and the boys and girls wanted to listen to their music at home, they had to buy the records. The juveniles‘ budget was very small at that time, so they prefered to buy a single with their favorite song instead of the whole album. The point of this story is: Teens were identified as the most important target group by big music groups. Since they were supposed to be livetime buyers.

Den restlichen Eintrag lesen »

Geschrieben in Translations | Kommentare deaktiviert für The ‚Lost Generation‘ of the Music Industry

My Application at Google

2. September 2008 von Christian Imhorst

Download as PDF or LaTeX source code

Searching a new and interesting job I noticed the job offers of Google Europe. For their headquarters in Dublin they were looking for 600 new employees. Google is considered to be one of the best employers in the New Economy: They are supposed to have fascinating career opportunities and a really good staff restaurant where nearly everything is gratis, not to mention that they are supposed to pay good wages, offer a really good working atmosphere and that they use the latest Internet technologies. Besides, I myself would like to leave Germany for a while to live in an English speaking country. Is there something to be said against an application at Google? No, so I got started to apply for a job.1

Den restlichen Eintrag lesen »

Geschrieben in Translations | Kommentare deaktiviert für My Application at Google

Anarquía y el código fuente

1. September 2008 von Christian Imhorst

¿Qué tiene que ver el movimiento de software libre con el anarquismo?

Download PDF | Download fichero de LaTeX (UTF8)

Traducciones:
1. Anarchie und Quellcode (Alemán)
2. Anarchy and Source Code (Inglés)
3. Αναρχία και Πηγαίος Κώδικας (Griego de Vasilis Papavasileiou)
4. Анархия и исходный код (Ruso de Dmitriy Skorobogatov)
5. Anarquía y el código fuente (Traducción de Vicente Vargas Martinez)

Introducción

En un restaurante de Nueva York, dos hombres estaban almorzando y meditaban sobre los pasos a seguir para su pequeña revolución. Uno de ellos, Eben Moglen, reflexionaba sobre la impresión que le darían a la gente que pasaba a su lado: „Aquí estamos nosotros, dos anarquistas barbudos, reflexionando sobre los pasos a seguir. Cualquiera que escuchara nuestra conversación pensaría que estamos locos. Pero yo estoy seguro que sentados juntos en esta mesa, estamos preparando una revolución.“ La persona que estaba sentado al frente, Richard Stallman, sería el que realizaría una revolución (ver Williams 2002, p.184)
No sólo Eben Moglen, Profesor de derecho de la Columbia Law School, se considera un anarquista. Richard Stallman, uno de los personajes más destacados del movimiento de software libre, también se define así. No debemos imaginarnos a los anarquistas de la software libre bajo el cliché de unos extremistas con cabello despeinado, mirada loca y una bomba en cada mano. Todo lo contrario, en vez del caos, Stallman reclama un nuevo orden de la propiedad intelectual visto desde una ética de hacker: el acceso al saber debe ser libre, descentralizado, antiburocrático y antiautoritario. Como norteamericano, Stallman no tiene ningún escrúpulo en denominarse anarquista ya que el término anarquista en EE.UU tiene un significado diferente que en Europa. Para David DeLeon, Profesor de Historia de la Universidad Howard en Washington D.C., el anarquismo es la única crítica constructiva radical a la sociedad liberal de EE.UU, como lo indica en su libro „The American as Anarchist.“ Además, esta es mi hipotesis: el anarquismo norteamericano es una condición clave de la ética hacker (Imhorst 2004).
Den restlichen Eintrag lesen »

Geschrieben in Translations | Kommentare deaktiviert für Anarquía y el código fuente

Анархия и исходный код

2. Mai 2008 von Christian Imhorst

Что есть движение за свободное программное обеспечение и как оно соотносится с анархизмом?

1. Anarchie und Quellcode (German)
2. Anarchy and Source Code (Englisch)
3. Αναρχία και Πηγαίος Κώδικας (Greek by Vasilis Papavasileiou)
4. Анархия и исходный код (Перевод: Дмитрий Скоробогатов)
5. Anarquía y el código fuente (Spanisch von Vicente Vargas Martinez)

Предисловие

Два человека обедали вместе в Нью-Йоркском ресторане и обдумывали следующие шаги своей маленькой революции. Один из них, – Эбен Моглен (Eben Moglen), высказал мысль, что проходящие мимо люди, наверное, считают их очень похожими. „Здесь мы, – два маленьких бородатых анархиста, – составляем заговор и планируем следующие шаги. Любой, кто подслушал бы нашу беседу, стал бы думать, что мы сумасшедшие, но я знаю: я знаю, что революция находится прямо здесь за этим столом.“ А человек, сидящий напротив, – Ричард Столлман, – был тем человеком, который должен был заставить ее случиться. (Cp. Williams 2002, 184)
Den restlichen Eintrag lesen »

Geschrieben in Translations | Kommentare deaktiviert für Анархия и исходный код

Αναρχία και Πηγαίος Κώδικας

28. April 2008 von Christian Imhorst

Τι σχέση έχει το Κίνημα Ελεύθερου Λογισμικού με τον Αναρχισμό;

1. Anarchie und Quellcode (German)
2. Anarchy and Source Code (Englisch)
3. Αναρχία και Πηγαίος Κώδικας (Greek by Vasilis Papavasileiou)
4. Анархия и исходный код (Перевод: Дмитрий Скоробогатов)
5. Anarquía y el código fuente (Spanisch von Vicente Vargas Martinez)

Σε ένα εστιατόριο στη Νέα Υόρκη δύο άντρες γευμάτιζαν μαζί και συζητούσαν τα επόμενα βήματα της μικρής τους επανάστασης. Ένας από αυτούς, ο Eben Moglen, εν συντομία αναρωτήθηκε πως φαίνονταν στα μάτια των περαστικών. „Ήμασταν εκεί, αυτοί οι δύο αναρχικοί με μικρή γενειάδα, συνωμοτώντας και σχεδιάζοντας τα επόμενα βήματα. Αν κάποιος άκουγε κατά τύχη τη συζήτησή μας θα νόμιζε ότι ήμασταν τρελοί, αλλά εγώ ήξερα: ήξερα ότι η επανάσταση βρισκόταν ακριβώς εκεί, σε εκείνο το τραπέζι“. Και ο άντρας που καθόταν δίπλα του, ο Richard Stallman, ήταν αυτός που θα την πραγματοποιούσε. (Cp. Williams 2002, 184)

Den restlichen Eintrag lesen »

Geschrieben in Translations | Kommentare deaktiviert für Αναρχία και Πηγαίος Κώδικας